Zmarł Kolega Antoni Oyrzanowski

Data publikacji: 11.08.2017

 

IN MEMORIAM

Mgr inż. Antoni Oyrzanowski

1937-2017

Kol .Antoni Oyrzanowski urodził się w dniu 19 czerwca 1937 r. w Lesznie. Szkołę podstawową i naukę w Technikum Geodezyjnym ukończył we Wrocławiu.

W latach 1955 – 1960 studiował na Wydziale Geodezji Górniczej Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie, który ukończył uzyskując tytuł mgr inż. geodezji w specjalności geodezja inżynieryjno-przemysłowa.

Podejmuje pracę zawodową na Górnym Śląsku, by od roku 1963 osiedlić się w Szczecinie. Podejmuje pracę w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym Gospodarki Komunalnej, gdzie awansuje do stanowiska Naczelnego Inżyniera.

Po reorganizacji przedsiębiorstw geodezyjnych (1974) zostaje Naczelnym Inżynierem Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego w Szczecinie, by dojść do stanowiska Naczelnego Dyrektora.

W latach 1982 do 1986 jest prezesem Zrzeszenia Przedsiębiorstw Geodezyjno-Kartograficznych w Polsce.

W czasie pracy w Szczecinie brał czynny udział w realizacjach ważnych dla regionu inwestycji, -takich jak: Zakłady Chemiczne Police, Elektrownia Dolna Odra, Świnoport itp.

Był współorganizatorem Zakładu Metrologii Okrętowej OPGK na terenie Stoczni Szczecińskiej.

W latach 1974-1976 tworzył Zakłady terenowe OPGK z ośrodkami dokumentacji geodezyjno-kartograficznymi, które funkcjonują do dzisiaj, jako ośrodki powiatowe.

W latach 80-tych współtworzył pierwszy w naszym regionie ośrodek fotogrametryczny.

Po roku 1990, gdy następuje likwidacja Przedsiębiorstwa, jest współzałożycielem Spółki z o.o. „Geomar” w Szczecinie.

Pracuje tam do roku 2002, gdy przechodzi na emeryturę, ale nadal jest czynny zawodowo.

Kol. Antoni Oyrzanowski należał do Stowarzyszenia Geodetów Polskich przez 55 lat, w latach 1962- 2017.

Należał do bardzo zaangażowanych członków, a pełniąc odpowiedzialne funkcje i stanowiska zawodowe – zawsze wspierał ruch stowarzyszeniowy.

Od 1968 r. posiada Złotą Odznakę Honorową SGP, posiada Srebrną Odznakę Honorową NOT, posiada Złotą Odznakę Honorową „Za zasługi w dziedzinie geodezji i kartografii”.

Odznaczony został Brązowym Krzyżem Zasługi, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Kawalerskim Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski oraz wieloma odznaczeniami resortowymi.

Od 2005 posiadał tytuł „Zasłużonego Seniora SGP”, Był długoletnim członkiem Zarządu Oddziału SGP w Szczecinie, pełnił m.in. funkcję Prezesa Klubu Seniorów przy ZO SGP, a Zarząd Oddziału nadał Mu tytuł Honorowego Prezesa Klubu Seniorów SGP.

Kol. Antoni Oyrzanowski zmarł 8 sierpnia 2017 r. pozostawiając po sobie, zawsze życzliwe i ciepłe wspomnienia całego środowiska geodezyjnego województwa zachodniopomorskiego.

Szczecin, sierpień 2017

Żegnaj Antku !

Henryk Musiatowicz

Cześć Twej Pamięci


Z wielkim żalem żegnamy naszego Kolegę Antoniego Oyrzanowskiego, zasłużonego działacza SGP, honorowego Prezesa Koła Seniorów, odznaczonego wieloma odznaczeniami państwowymi, resortowymi i stowarzyszeniowymi.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 14.08.2017r. (poniedziałek) o godzinie 10.00 w kaplicy na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. 

 

Rodzinie i bliskim składamy szczere wyrazy współczucia.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich,

Wszystkie Koleżanki i Koledzy

 

Więcej >>> https://www.facebook.com/SGP-Szczecin-346090152140674/?ref=hl

W.K.