Zmarł Kolega Kazimierz Juzwa – Cześć Jego Pamięci

Data publikacji: 17.07.2016

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że dnia 15 lipca 2016 r. zmarł nasz drogi Kolega Kazimierz Juzwa, który całym sercem był zaangażowany w sprawy geodezji oraz zawsze wspierał Stowarzyszenie Geodetów Polskich. Długoletni działacz Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Założyciel i Przewodniczący Koła Terenowego SGP w Gliwicach, Przewodniczący Oddziału SGP w Katowicach, Wiceprezes Oddziału SGP w Katowicach i Przewodniczący Sekcji Geodezji Inżynieryjnej ZG SGP.

Wieloletni aktywny działacz stowarzyszeniowy. Już w 1974 roku zainicjował powstanie pierwszego Koła Terenowego w Gliwicach. W Kole tym, był wieloletnim Przewodniczącym i organizatorem wielu konferencji oraz sympozjów naukowych. Były to lata największej aktywności tego Koła. Przewodniczący Zarządu Oddziału SGP w Katowicach w latach 1989 – 1992, w następnych kadencjach i nadal wiceprzewodniczący; delegat na kolejne pięć Zjazdów SGP w Legnicy, Kaliszu, Lublinie, Ustroniu i Piechowicach, ponadto przewodniczący regionalnej komisji specjalizacji zawodowej. W okresie pełnienia funkcji Przewodniczącego Oddziału SGP w Katowicach, wyróżniał się szczególną aktywnością w integrowaniu środowiska geodetów z pokrewnymi branżami, takimi jak: budownictwo, komunikacja, górnictwo. Propagował również współdziałanie geodetów z Nadzorem Budowlanym i Urzędem Dozoru Technicznego. Był inicjatorem kontaktów geodetów śląskich z geodetami przygranicznych rejonów Czech i Słowacji, co zaowocowało wieloma spotkaniami z geodetami z Opawy, Żyliny i Bratysławy. W czasach sprawowania funkcji Przewodniczącego Sekcji Geodezji Inżynieryjnej SGP, kontynuował tematykę integracji międzybranżowej, organizując wiele spotkań, konferencji i sympozjów. Przykładem takich inicjatyw były seminaria organizowane w Gliwicach, poświęcone pomiarom suwnic i chłodni kominowych. Ukoronowaniem tej tematyki była zorganizowana przez dr. inż. Kazimierza Juzwę, konferencja naukowa w Ustroniu, na której udało Mu się zgromadzić wielu znamienitych przedstawicieli branż współpracujących z geodetami, oraz przedstawicieli Urzędu Dozoru Technicznego i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Od 1971 działał też w Sekcji Geodezji Inżynieryjnej, od 1983 był członkiem zarządu, a od roku 1992 przewodniczącym Sekcji. Przez dwie kadencje był też członkiem zarządu Komisji Współpracy z Zagranicą. Równolegle od 1990 do 2004 był wiceprzewodniczącym Sekcji Geodezji Przemysłowej Polskiej Akademii Nauk, a w ostatniej kadencji od 2004 był przewodniczącym „Zespołu do spraw standardów z zakresu geodezji inżynieryjnej”.

Msza św. żałobna zostanie odprawiona 19 lipca o godz. 10:30 w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (kościół związany z Zakonem Braci Kapucynów) ul. Ligonia 2 w Bytomiu (kościół usytuowany na tyłach Szpitala Wojewódzkiego).
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 12:00 na cmentarzu Mater Dolorosa przy ul. Piekarskiej 71 w Bytomiu.

Wyrazy serdecznego współczucia Rodzinie i Bliskim Zmarłego składają Koleżanki i Koledzy ze Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

W.K.