Zmarł Kolega Tadeusz Kuźnicki – Cześć Jego Pamięci

Data publikacji: 30.12.2019

 

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy zmarłego
dnia 24 grudnia 2019 roku

 Ś.P.

Tadeusza Kuźnickiego

 naszego Kolegę i Przyjaciela
wieloletniego Sekretarza Generalnego
Stowarzyszenia Geodetów Polskich

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 7 stycznia 2020 roku
o godzinie 13 20 w kościele świętego Wincentego à Paulo
na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie.

Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia

 składają

 Prezes, Zarząd Główny,
Koleżanki i Koledzy
Stowarzyszenie Geodetów Polskich

 

 

Tadeusz Kuźnicki – inż. geodeta, urodzony w 1930 r. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Członek Stowarzyszenia Geodetów Polskich od roku 1956. Najpierw pracował w Kole SGP przy Departamencie Geodezji i Urządzeń Rolnych Ministerstwa Rolnictwa. W latach 60. działał w Głównej Komisji Młodzieżowej przy Zarządzie Głównym SGP. W roku 1970 został powołany na z-cę Sekretarza Generalnego SGP, a w roku 1973 wybrany na Sekretarza Generalnego SGP. Funkcję tę, z przerwą w latach 1985-1986, pełnił do 2002 roku. Pracę zawodową rozpoczął w roku 1956 w Biurze Urządzeń i Melioracji Rolnych, a następnie w Biurze Projektów Organizacji Gospodarstw Rolnych. Od roku 1970 – w Biurze Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich. W latach 1985-1986 pracował w Iraku na kontrakcie „Mapa Bagdadu”. Oprócz pracy w Stowarzyszeniu działa również w Naczelnej Organizacji Technicznej. Pełnił funkcję członka: Rady Głównej NOT, Sekretariatu NOT, Głównej Komisji Ekonomicznej NOT oraz rożnych zespołów problemowych. Był członkiem Zarządu Federacji Towarzystw Naukowych i Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Polsce.

W.K.