Zmarł Kolega Włodzimierz Kuberka

Data publikacji: 25.09.2017

Włodzimierz Kuberka (1935-2017)

W dniu 8 sierpnia zmarł po długiej i ciężkiej chorobie Kolega dr inż. Włodzimierz Kuberka aktywny i długoletni działacz Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz zasłużony nauczyciel akademicki.

Przedstawiając sylwetkę Włodzimierza Kuberki warto podkreślić, że środowisko geodezyjne a w szczególności Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Geodetów Polskich z głębokim żalem i wielkim smutkiem przyjęło wiadomość o stracie swojego zasłużonego działacza i cenionego fachowca.

 

Działalność zawodowa

Urodził się w 14 czerwca 1935 r. w Poznaniu. W 1954 r. ukończył Technikum Drogowe w Poznaniu. Następnie studiował na Politechnice Poznańskiej kończąc w 1958 r. studia na Wydziale Budownictwa Lądowego uzyskując tytuł mgr inż. budownictwa w specjalności drogi kołowe i ulice. Od 1955 roku pracował w tym Wydziale na stanowisku technicznym a po ukończeniu studiów jako nauczyciel akademicki na stanowisku asystenta a następnie adiunkta. W 1965 r. ukończył studia niestacjonarne na Wydziale Budownictwa w Wieczorowej Szkole Inżynierskiej w Warszawie, uzyskując tytuł inż. geodety. W roku 1974 uzyskał stopień doktora nauk technicznych i został powołany na stanowisko adiunkta i kierownika Pracowni Geodezji w Instytucie Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej. Przez dziesięć lat począwszy od 1977 pełnił w tym Instytucie funkcję z-cy Dyrektora. W latach 1966-1973 prowadził ćwiczenia z zakresu Geodezji II w Ośrodku Szkoleniowym Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej w Grybowie. Natomiast w latach 1963-1976 prowadził również zajęcia w Technikum Geodezyjno-Drogowym w Poznaniu. Był zasłużonym nauczycielem wielu inżynierów i techników budownictwa oraz geodezji, którym przekazywał swoje bogate doświadczenie zawodowe które posiadał, ponieważ poza pracą dydaktyczną na uczelni wykonywał wiele prac geodezyjnych klasycznych oraz specjalistycznych. Był również wykonawcą szeregu ekspertyz z zakresu budownictwa przemysłowego i drogowego. Prace te dotyczyły pomiarów odkształceń i przemieszczeń budynków i budowli, a w szczególności suwnic, kominów przemysłowych, słupów sieci energetycznych, torów kolejowych itd. Specjalizował się też w badaniach obciążeń mostów po ich wybudowaniu oraz obserwacjach wiaduktów w czasie.

 

Działalność społeczna

Kolega Włodzimierz Kuberka od 1995 roku był członkiem i działaczem Stowarzyszenia Geodetów Polskich. W latach 1966 – 2007 r. aktywnie działał w strukturach Zarządu Oddziału Wielkopolskiego SGP i Rady FSNT NOT w Poznaniu. Pełnił funkcje Przewodniczącego a potem Prezesa Oddziału w latach 1983-1992 oraz Wiceprezesa w latach 1992-2007. Od początku działalności w naszym Oddziale aktywnie pracował jako organizator szkoleń, kursów i konferencji naukowo-technicznych. W organizowanych przez Oddział Dniach Geodezji i Kartografii na Międzynarodowych Targach Poznańskich w latach 1973-1993 omawiał kolejne ekspozycje targowe dotyczące sprzętu geodezyjnego, fotogrametrycznego i kartograficznego, prezentowane przez znane światowe firmy. Dni cieszyły się dużym zainteresowaniem, ponieważ szczególnie do 1989 r. były dla fachowców w Polsce jedyną okazją do zapoznania się z najnowszymi światowymi technikami i technologiami. W miarę posiadanych możliwości do końca życia Włodzimierz Kuberka starał się aktywnie działać zawodowo oraz społecznie na rzecz środowiska zawodowego i otoczenia w którym żył.

 

Wyróżnienia

Za swoją działalność zmarły był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Diamentową Honorową Odznaką Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Złotą Odznaką NOT, Złotą Odznaką za zasługi w dziedzinie Geodezji i Kartografii oraz licznymi odznaczeniami regionalnymi i resortowymi.

W zmarłym środowisko geodezyjne straciło wybitnego i cenionego fachowca, zasłużonego działacza i życzliwego kolegę.

Cześć Jego pamięci !

Jerzy Piotrowski

Waldemar Sztukiewicz

W.K.