Zmarł prof. Marcin Barlik

Data publikacji: 24.03.2018

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 22.03.2018 roku zmarł nagle prof. dr hab. inż. Marcin Barlik pracownik Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej i Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej – członek od 1969 roku Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Był wychowawcą kilku pokoleń polskich geodetów.

Prof. Marcin Barlik urodził się 11.11.1944 roku w Bydgoszczy. Po ukończeniu Technikum Geodezyjnego w Bydgoszczy rozpoczął w 1963 roku studia na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Bezpośrednio po studiach rozpoczął pracę na macierzystym Wydziale a rok później równolegle w Wojskowej Akademii Technicznej.

Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1976 roku a w 1983 stopień doktora habilitowanego. W 1995 roku z rąk prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej otrzymał tytuł naukowy profesora nauk technicznych. W bogatej pracy organizacyjnej na rzecz Wydziału Geodezji i Kartografii pełnił funkcje z-ca dyrektora Instytutu Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej, prodziekana ds. naukowych a także kierownika Katedry Geodezji i Astronomii Geodezyjnej.

Był bardzo aktywny również poza macierzystym wydziałem pełniąc funkcje najpierw wiceprzewodniczącego a później przewodniczącego Komitetu Geodezji PAN. Był też członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych przy premierze RP. W uznaniu Jego kompetencji powierzono mu pracę w uczelniach zagranicznych. W latach 1978-1979 pracował na Uniwersytecie w Bagdadzie a w 1984 był wykładowcą w Narodowym Instytucie Kartografii w Algierze.

Pracował również aktywnie społecznie w Stowarzyszeniu Geodetów Polskich będąc członkiem Koła Zakładowego przy Politechnice Warszawskiej. Wiele lat przewodził Sekcji Geodezji Wyższej Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Był też członkiem Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej organizowanej przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich i Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Był wyróżniającym się pracownikiem naukowym i dydaktycznym Wydziału, o czym świadczy ponad 130 artykułów opublikowanych w naukowych czasopismach zagranicznych i krajowych oraz ponad 100 wystąpień na konferencjach naukowych na całym świecie. Był wielkim przyjacielem młodzieży. To dla niej był autorem lub współautorem pięciu podręczników akademickich z zakresu geodezji fizycznej, grawimetrii geodezyjnej i geofizyki geodezyjnej.

Największą pasją naukową Profesora Barlika była grawimetria. To dzięki jego staraniom zakupiono w Polsce dla Wydziału Geodezji i Kartografii PW pierwszy wysokiej klasy grawimetr statyczny LaCoste &Romberg oraz grawimetr absolutny FG-5. Profesor był współtwórcą nowoczesnej technologii pomiarowej w grawimetrii, co skutkowało założeniem Podstawowej Osnowy Grawimetrycznej Kraju (POGK98) ora nowoczesnej osnowy grawimetrycznej w Polsce ukończonej w 2014 roku.

Żegnamy wybitnego naukowca, nauczyciela akademickiego, dobrego przełożonego i Kolegę.

Msza święta żałobna zostanie odprawiona w środę 4 kwietnia 2018 r. w o godzinie 12:00 w Kościele Św. Anny w Wilanowie, ul. Kolegiacka 1a.

Informację przygotował i przekazał Andrzej Pachuta.

W.K.