ZO SGP W LEGNICY – SPOTKANIE NOWOROCZNE 2017

Data publikacji: 27.01.2017

Już od wielu lat, każdego roku w miesiącu styczniu Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Legnicy organizuje geodezyjne spotkanie noworoczne. Tegoroczne spotkanie zostało zorganizowane w dniu 20 stycznia w Legnicy w przytulnej kawiarni hotelu ”Kamieniczka”.

W spotkaniu uczestniczyło 59 koleżanek i kolegów emerytów, rencistów, kol. z prywatnych firm geodezyjnych, służb administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz przyjaciół sprzyjających działalności naszego Oddziału SGP.

W imieniu Zarządu Oddziału SGP w Legnicy kol. Wiesław Firlicińciński – Honorowy Prezes Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz Włodzimierz Chytry – Wiceprezes Zarządu serdecznie przywitali wszystkich uczestników spotkania, a w szczególności obecnych na spotkaniu kol. rencistów i emerytów. Witając zebranych życzyli wszystkim zdrowia, spokoju oraz tego potrzebnego na dzień dzisiejszy zrozumienia, współpracy i wyrozumiałości w realizacji trudnych zadań geodezyjnych, niezależnie od tego w jakich firmach, urzędach i instytucjach pracujemy.

 

W głębi – Włodzimierz Chytry

 

Wiesław Firliciński

Spotkanie rozpoczęto tradycyjnie odśpiewaniem Hymnu Geodety.

Jan Tuchowski, Włodzimierz Chytry,Wiesław Firliciński, Alina Kanigowska, Maria Smyk, Mikołaj Smyk

Podsumowując rok ubiegły należy wspomnieć, iż udało się zorganizować wszystkie planowane imprezy, a było ich sporo. Spotkanie noworoczne z emerytami i rencistami, VII Otwarte Mistrzostwa Geodetów Dolnego Śląska w halowej piłce nożnej, spotkanie integracyjne geodetów „Ranczo u Kaczora”, XV Wiosenna Biesiada Geodezyjna z siatkówką plażową, VII Otwarte Mistrzostwa Geodetów Dolnego Śląska w kręglach, IV Geodezyjny Turniej Łuczniczy o Złotą Strzałę Kasztelana Zamku Grodziec, XXX Dni Geodezji. W każdej uczestniczyło po kilkadziesiąt koleżanek i kolegów. Dużym zainteresowaniem cieszyła się zorganizowana przez Zarząd Oddziału w Legnicy XI Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna nt. „Koordynacji sieci uzbrojenia terenu”, która zgromadziła ponad 130 uczestników, w tym między innymi przewodniczących narad koordynacyjnych oraz przedstawicieli branż (energetyka, gazownictwo, telekomunikacja, sieci wod-kan), z całej Polski.

Wieczór wypełniły wspomnienia oraz szczere rozmowy i dyskusje o stanie naszej polskiej Geodezji, przeplatane kolędowaniem przy akompaniamencie gitarowym kol. Andrzeja Jażło.

Spotkanie przebiegło w bardzo ciepłej, koleżeńskiej wręcz rodzinnej atmosferze.

Do zobaczenia za rok.

Opracowanie: Włodzimierz Chytry – Wiceprezes ZO SGP w Legnicy

Zdjęcia: Kol. Izabela Nowak i kol. Stanisław Bar

 W.K.