Życzenia Świąteczne Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi

2014.12.22

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego nowego 2015 roku życzenia składa Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego nowego 2015 roku

życzymy całej społeczności geodezyjnej szerszych poglądów, głębszych idei,

światłych prawodawców, charyzmatycznych liderów i niepodważalnych autorytetów.

Życzymy otwartości, życzliwości, zdrowego rozsądku, poczucia stabilizacji

a jednocześnie mnóstwa miłości i świętego spokoju.

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi.

W.K.