14 stycznia 2020 r. zmarł Krzysztof Rogala, wiceprezes Geodezyjnej Izby Gospodarczej

Data publikacji: 16.01.2020

Rodzinie i Bliskim składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia i łączymy się w żałobie

Prezes, Zarząd Główny,
Koleżanki i Koledzy
Stowarzyszenie Geodetów Polskich

 

Krzysztof Rogala –  urodził się 21 grudnia 1959 r. Był związany z Geodezyjną Izbą Gospodarczą, zasiadał w Radzie Izby, był wiceprezesem GIG. Był współinicjatorem i organizatorem Porozumienia Apel45 oraz przewodniczącym Komitetu Wykonawczego Porozumienia.

Z ramienia GIG działał m.in. w zespole doradczym ds. rozwiązań systemowych w geodezji i kartografii powołanym przez ministra infrastruktury i budownictwa. Aktywnie działał na rzecz poprawy uregulowań prawnych związanych z wykonywaniem zawodu geodety. Był rzecznikiem jednoczenia się środowiska geodezyjnego i utworzenia samorządu zawodowego. Był członkiem Rady Społeczno-Programowej Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Do końca swoich dni był wielkim społecznikiem zaangażowanym w problemy środowiska geodezyjnego.

 

P.I.