25-lecie Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

Data publikacji: 16.09.2014

Dnia 9 września 2014 r. w Sejmie RP odbyła się konferencja zorganizowana przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii poświęcona historii tworzenia Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Wydarzenie było okazją do uroczystego spotkania kilku pokoleń geodetów i kartografów z Głównym Geodetą Kraju i jego poprzednikami. Główny Geodeta Kraju Kazimierz Bujakowski powitał gości.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz państwowych z Eugeniuszem Grzeszczakiem ‑ Wicemarszałkiem Sejmu, Posłem Józefem Rackim, senator Andżeliką Możdżanowską – Sekretarzem Rady Naczelnej PSL, Olgierdem Dziekońskim – Ministrem w Kancelarii Prezydenta, Stanisławem Huskowskim ‑ Wiceministrem MAiC, prof. Bogdanem Neyem ‑ Przewodniczącym Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej. W spotkaniu uczestniczyli także poprzedni Prezesi GUGiK ‑ Zdzisław Adamczewski, Andrzej Szymczak, Józef Racki, Kazimierz Bujakowski, Jerzy Albin, Jolanta Orlińska, przedstawiciele władz samorządowych województw, powiatów, organizacji społeczno-zawodowych geodetów i kartografów, nauczycieli akademickich, wykonawców prac, i usług geodezyjnych oraz pracowników administracji. Stowarzyszenie Geodetów Polskich reprezentowali: Stanisław Cegielski – Prezes, Ludmiła Pietrzak – Wiceprezes, Włodzimierz Kędziora – Sekretarz Generalny, Stanisław Marcin Wiliński. W wygłoszonych referatach wskazywano na trudną drogę powstawania projektu ustawy oraz niepokój o jej przyjęcie przez Sejm.Stanisław Cegielski Prezes SGP miedzy innymi powiedział, o konieczności opracowania nowego Prawa geodezyjnego i kartograficznego, ponieważ nowelizacje spowodowały pewne niespójności z innymi przepisami i trudności interpretacyjne, a także o potrzebie włączenia do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne spraw związanych z geodezją takich jak Ustawa o gospodarce nieruchomościami, Prawo budowlane, Prawo wodne. Przypomniał, że dzięki uchwaleniu Prawa geodezyjnego i kartograficznego została otwarta droga do wykonawstwa prywatnego.Wystąpienie programowe GGK Pana Kazimierza Bujakowskiego pokazało wpływ Prawa geodezyjnego i kartograficznego na organizację i działania Państwowej Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz prywatyzację potencjału wykonawczego geodetów i kartografów. Trzeba uznać, że obecny rynek geodezyjny jest w stanie spełnić każde, nawet najbardziej wyrafinowane zadanie, a potencjał baz danych przestrzennych jest zależny od aktualności danych.

Obszerniejsza informacja będzie zamieszczona we wrześniowym Przeglądzie Geodezyjnym.

Zobacz więcej >>>

 

Informacje i zdjęcia Stanisław Marcin Wiliński.

W.K.