Ankieta SGP na temat problemów z jakimi musi się mierzyć środowisko geodezyjne w czasie epidemii COVID-19. Wynikiem ankiety jest wystąpienie Prezesa SGP do Głównego Geodety Kraju oraz List Otwarty do Starostów

Data publikacji: 14.05.2020

W obecnym czasie trwania pandemii COVID-19 sytuacja wygląda tak, że na obszarze naszego kraju praca w dużej mierze realizowana jest zdalnie lub jest ograniczona. Sytuacja szczególnie dotyka branży geodezyjnej.
Stowarzyszenie Geodetów Polskich przeprowadziło krótką ankietę w celu zebrania informacji z jakimi problemami środowisko geodezyjne musi obecnie się mierzyć.

Stowarzyszenie Geodetów Polskich bardzo dziękuje wszystkim, którzy wzięli udział w ankiecie. Udział wzięło ponad 500 osób. W załączniku znajdą Państwo ich syntetyczny rezultat. Sygnały z ankiety dały podstawę do sformułowania pisma Prezesa SGP do Głównego Geodety Kraju oraz listu otwartego do Starostów, które mają zwrócić uwagę na problemy z wykonywaniem prac geodezyjnych i kartograficznych oraz na sposób organizacji pracy urzędów i konieczność przeorganizowanie jej w taki sposób, aby zachowując niezbędne środki bezpieczeństwa sanitarnego i izolacji społecznej podległych pracowników administracji, umożliwić realizację zadań wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych. Od tego zależy nie tylko efektywna działalność branży geodezyjnej, ale i cała gospodarka związana z inwestycjami, w których geodeta pełni istotną rolę.

Załączniki:

Syntetyczne wyniki ankiety  (pdf) >>>

Pismo do Głównego Geodety Kraju (pdf) >>>

List otwarty do Starostów (pdf) >>>

P.I.