Fundacja im. Kozłowskich – Stypendia w Wielkiej Brytanii

Data publikacji: 05.12.2019

Stypendia w Wielkiej Brytanii w ramach Fundacji są przyznawane corocznie na studia podyplomowe w dziedzinie geodezji i kartografii. Stypendium jest przeznaczone dla absolwentów wydziałów geodezji i kartografii lub pokrewnych chcących specjalizować się w tej dziedzinie w Wielkiej Brytanii.

Stypendysta musi spełniać następujące warunki:

  1. Posiadać obywatelstwo polskie;
  2. Być absolwentem wydziału geodezji i kartografii lub pokrewnego;
  3. Władać biegle językiem angielskim.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt:  info@akkpp.co.uk

Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Fundację reprezentuje Pan Jerzy Czesław Kozłowski:

Email: jerzy.c.kozlowski@gmail.com

 

 

P.I.