GISday w Białymstoku

Data publikacji: 31.10.2013

20.11.2013 odbywa się GISday. Impreza ma za zadanie popularyzację wiedzy i umiejętności z zakresu Systemów Informacji Geograficznej.

SGP oddział w Białymstoku wspiera organizację akcji GISday w Białymstoku.

W programie m.in. wykłady z zakresu systemów informacji przestrzennej, usług sieciowych WMS, WFS, teledetekcji, telemetrii, skanowania 3D, a także warsztaty z obsługi oprogramowania GIS oraz pokazy sprzętu.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

Więcej informacji na facebook.com/gisdaybialystok

 Organizatorzy:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przy współpracy: Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Politechniki Białostockiej, Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Uniwersytetu w Białymstoku, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Starostwa Powiatowego w Białymstoku, Stowarzyszenia Geodetów Polskich oddziału w Białymstoku, Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Informatycznego „LIMBUS” s.c.,

 

 

 

 

DW