Informacja w sprawie wyników XLV Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych

Data publikacji: 23.11.2021

Corocznie, począwszy od 1970-go roku, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współudziale Stowarzyszenia Geodetów Polskich organizuje Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac Scaleniowych. Konkurs Scaleniowy to forma promowania prac scaleniowych związanych z tworzeniem korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie. To także możliwość systematycznego doskonalenia jakości prowadzenia prac scaleniowych pod względem gospodarczym, technicznym i organizacyjnym, w tym promocja najlepszych stosowanych praktyk oraz wymiana doświadczeń zdobytych przy realizacji konkretnych projektów scaleń gruntów finansowanych ze środków wspólnotowych.

Scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym – są bardzo ważne dla rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Od 1 maja 2004 r., czyli od wejścia Polski do UE, do 2021 r. na działanie Scalanie gruntów zostało wydatkowanych ponad 445 mln euro. Środki te pozwoliły zrealizować 280 projektów scaleniowych, o łącznej powierzchni 254 tys. ha gruntów. Scaleniem gruntów objęto ponad 55 tys. (55 218) gospodarstw rolnych i prawie 658 tys. (657 878) działek ewidencyjnych. W wyniku przeprowadzonych scaleń gruntów poprawił się rozłóg gruntów w poszczególnych gospodarstwach, a  liczba działek ewidencyjnych zmniejszyła się o 43%. 

Tegoroczna XLV (45) edycja Konkursu Scaleniowego została przeprowadzona na podstawie regulaminu zatwierdzonego w dniu 10 września 2021 r. przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Szymona Giżyńskiego.

Na podstawie Regulaminu Konkursu, celem jego przeprowadzenia na poziomie centralnym, powołany został Główny Sąd Konkursowy, w składzie:

 • Pani Lidia Kostańska – Dyrektor Departamentu Nieruchomości (DN) MRiRW jako Przewodniczący Głównego Sądu Konkursowego,
 • Pan Jerzy Kozłowski – Przedstawiciel Stowarzyszenia Geodetów Polskich wskazany na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Głównego Sądu Konkursowego,
 • Pan Kamil Baćkowski – Specjalista w Wydziale Geodezji i Klasyfikacji Gruntów w DN MRiRW jako sekretarz GSK,

oraz pozostali Członkowie GSK w osobach:

 • Pani Agnieszka Fido-Chmielewska – Zastępca Dyrektora w DN MRiRW,
 • Pan Robert Kowalczyk – Naczelnik Wydziału Geodezji i Klasyfikacji Gruntów w DN MRiRW,
 • Pan Waldemar Władziński – Przedstawiciel Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

 

Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac Scaleniowych jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Główny Sąd Konkursowy po dokonanej ocenie nadesłanych projektów scaleń gruntów, wykonanych przez Biura Geodezji i Terenów Rolnych, postanowił przyznać:

 • pierwsze miejsce zespołowi geodetów Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku za wykonanie projektu scalenia gruntów – obiekt Eliaszuki i inne, gm. Narewka, pow. hajnowski.
 • drugie miejsce zespołowi geodetów Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu za wykonanie projektu scalenia gruntów – obiekt Granica, Tomkowice, Godzieszówek, gm. Strzegom, pow. świdnicki.
 • trzecie miejsce zespołowi geodetów Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie za wykonanie projektu scalenia gruntów – obiekt Grądy, Kocia Góra, Zezulin Drugi, Zezulin Niższy, Zezulin Pierwszy, gm. Ludwin, pow. łęczyński.
 • wyróżnienie zespołowi geodetów Mazowieckiego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce za wykonanie projektu scalenia gruntów – obiekt Kolonia Hołowienki, gm. Sabnie, pow. sokołowski;
 • wyróżnienie zespołowi geodetów Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie za wykonanie projektu scalenia gruntów – obiekt Jodłówka, gm. Pruchnik, pow. jarosławski.
 • wyróżnienie zespołowi geodetów Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie za wykonanie projektu scalenia gruntów – obiekt Rzymkowice, gm. Korfantów, pow. nyski.
 • wyróżnienie zespołowi geodetów Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze za wykonanie projektu scalenia gruntów – obiekt Bojadła, gm. Bojadła, pow. zielonogórski.

Główny Sąd Konkursowy po dokonanej ocenie nadesłanych założeń do projektów scaleń gruntów, wykonanych przez Biura Geodezji i Terenów Rolnych, postanowił przyznać:

 • pierwsze miejsce zespołowi geodetów Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie za opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów obiektu Adamów, Barki, Biesiadki, Nowy Stręczyn, Stary Stręczyn, Zosin, gm. Cyców, pow. łęczyński.
 • drugie miejsce zespołowi geodetów Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie za opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów obiektu Węgierka, gm. Roźwienica, pow. jarosławski.
 • trzecie miejsce zespołowi geodetów Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie za opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów obiektu Smoleń, gm. Pilica, pow. zawierciański.
 • wyróżnienie zespołowi geodetów Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku za opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów obiektu Szpakowo i inne, gm. Jaświły, pow. moniecki.
 • wyróżnienie zespołowi geodetów Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie za opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów obiektu Wola Korybutowa Pierwsza, Wola Korybutowa Druga, Wola Korybutowa Kolonia, gm. Siedliszcze, pow. chełmski.

Główny Sąd Konkursowy dokonał oceny nadesłanych projektów scaleń gruntów oraz założeń do projektów scaleń gruntów na czterech posiedzeniach w dniach od 8 do 15 listopada 2021 r.

Seminarium podsumowujące tegoroczną – XLV edycję Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych  zostało zaplanowane na 25 i 26 listopada w Wieliczce.

 

Poniżej prezentujemy prace laureatów pierwszych miejsc

I miejsce za wykonanie projektu scalenia gruntów

Zespół geodetów Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku za wykonanie projektu scalenia gruntów – obiekt Eliaszuki i inne, gm. Narewka, pow. hajnowski.

 

Ilustracja 1. Mapa rozłogu gruntów przed scaleniem na obiekcie „Eliaszuki i inne”

 

Ilustracja 2. Mapa rozłogu gruntów po scaleniu na obiekcie „Eliaszuki i inne”

 

Ilustracja 3. Mapa obszaru scalenia obrębu Eliaszuki (Ark. 1) na obiekcie „Eliaszuki i inne”

 

 

Ilustracja 4. Mapa obszaru scalenia obrębu Eliaszuki (Ark. 2)  na obiekcie „Eliaszuki i inne”

 

 

I miejsce za opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów

Zespół geodetów Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie za opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów obiektu Adamów, Barki, Biesiadki, Nowy Stręczyn, Stary Stręczyn, Zosin, gm. Cyców, pow. łęczyński.

 

 

 

Robert Kowalczyk, MRiRW

 

Informacja o konkursie

Wyniki konkursu

Prezentacja obiektu „Adamów i inne”

Program seminarium

 

GK