IX seminarium z cyklu „Rozwój obszarów wiejskich” – Szreniawa 2014 r.

Data publikacji: 28.11.2014

Dnia 5 listopada 2014 r. w Szreniawie odbyło się IX seminarium z cyklu „Rozwój obszarów wiejskich”. Miejscem seminarium był Pałac Szreniawski, w którym znajduje się Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego.

Gości powitał Prezes Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Poznaniu Waldemar Sztukiewicz, o otwarcie seminarium poprosił Zastępcę Dyrektora Muzeum Wojciecha Szczepkowskiego. Gośćmi i prelegentami byli: Jerzy Kozłowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Zbigniew Augustyniak – Prezes Centrum Usług Organizacyjno-Technicznych Budownictwa PZITB w Poznaniu; Michał Fiedler – Prodziekan Wydziału Melioracji i Ochrony Środowiska, Kierownik Zakładu Geodezji i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Przypomniano w Poznaniu; Tadeusz Kośka – Geodezji, Kartografii i Geometrii Wykreślnej Politechniki Łódzkiej; Ewa Krzyżanowska-Walaszczyk Stowarzyszenie Architektów RP w Poznaniu; Andrzej Krygier – Dyrektor Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu, Przewodniczący Zarządu Wielkopolskiego Zrzeszenia Geodetów Powiatowych; Tomasz Plewa – Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Katastru i Administrowania Mieniem; Krzysztof Pyszny – Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska UP w Poznaniu; Jerzy Piotrowski członek honorowy SGP; Stanisław Marcin Wiliński redaktor „Przeglądu Geodezyjnego”, członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich; Andrzej Aumiller – Prezes Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa w Poznaniu. IX seminarium zbiegło się z obchodami pięćdziesięciolecia działalności Muzeum. Wygłoszono bardzo ciekawe referaty. Jerzy Kozłowskiego omawiał „Funkcjonowanie instytucji scaleń w świetle znowelizowanych przepisów o scalaniu”, przybliżył teraźniejszość polskich scaleń, autor zakończył referat sentencją „kto się nie komasuje, ten bankrutuje”. 

 

 

  

Czytaj Seminarium cz 1 >>>

Czytaj Seminarium cz 2 >>>

Opracowanie:

Informacje i zdjęcia Stanisław Marcin Wiliński. 

W.K.