Rada Naukowo-Programowa Przeglądu Geodezyjnego, Główne Komisje i Zespoły działające przy Zarządzie Głównym SGP

Rada Naukowo-Programowa Przeglądu Geodezyjnego

 • dr hab. inż. Janusz Walo – Przewodniczący (Politechnika Warszawska)
 • prof. dr hab. inż. Urszula Litwin – sekretarz (Uniwersytet Rolniczy w  Krakowie)
 • dr Adrianna Bartnik (Politechnika Warszawska)
 • prof. zw. dr hab. inż. Henryk Bryś (Polska Akademia Nauk)
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Hopfer (Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku)
 • mgr inż. Robert Kowalczyk (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi)
 • prof. dr hab. inż. Alina Maciejewska (Politechnika Warszawska)
 • dr hab. inż. Maria Mrówczyńska (Uniwersytet Zielonogórski)
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Wilkowski (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • prof. Rudolf Staiger, Niemcy (University of Applied Sciences Buchum)
 • prof. Roman Galas, Niemcy (Technische Universitat Berlin)
 • prof. Oleksandr Dorozhynskyy, Ukraina (Lviv Polytechnic, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • dr inż. Lubica Hudecova, Słowacja (Slovak University of Technology in Bratislava)
 • doc. dr Romuald Obuchovski, Litwa (Vilnius Gediminas Technical University)
 • prof. Chryssy Potsiou, Grecja, (National Technical University of Athens)
 • dr hab. inż. Birute Ruzgiene, Litwa (Vilnius Gediminas Technical University)
 • prof. Ihor Trevoho, Ukraina (Lviv Polytechnic)
 • prof. Josef Weigel, Czechy (Brno University of Technology)
 • prof. Fiodor Zabłocki, Ukraina (Lviv Polytechnic)

 

Główna Komisja Historii i Tradycji

 1. Ryszard Rus – Gdańsk – Przewodniczący

 

Główna Komisja ds. Kształcenia Zawodowego

 1. Maria Mrówczyńska – Zielona Góra – Przewodnicząca

 

Główna Komisja ds. Legislacji

 1. Alicja Meusz – Wrocław – Przewodnicząca

Zespół ds. statutowo-regulaminowych

  1. Witold  Radzio – Warszawa – Przewodniczący Zepołu

Zespół ds. odznaczeń

  1. Andrzej Oruba – Warszawa – Przewodniczący Zespołu

 

Główna Komisja Młodych Geodetów

 1. Marcin Lewandowski – Suwałki – Przewodniczący

 

Główna Komisja Rozwoju i Promocji

 1. Tomasz Malinowski – Wrocław – Przewodniczący

 

Główna Komisja Współpracy Międzynarodowej

 1. Krzysztof Bakuła – Warszawa – Przewodniczący

 

Główna Komisja Zawodu i Etyki

 1. Iwona Popko – Suwałki – Przewodnicząca

 

Główna Komisja Geodezji Morskiej

 1. Sławomir Czkuj – Gdańsk – Przewodniczący