Komunikat o zmianie terminu XXII Sympozjum PTFiT Olsztyn 2020

Data publikacji: 15.05.2020

Komitet Organizacyjny informuję, że z powodu pandemii COVID-19 XXII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „FOTOGRAMETRIA – TELEDETEKCJA – GEOINFORMACJA: stan aktualny i tendencje rozwoju” zostaje przeniesione na 2021 r.

Planujemy, że XXII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe odbędzie się 27-29 września 2021 r. w Olsztynie.

Szczegółowe informacje zostaną przekazane w kolejnych komunikatach oraz umieszczone na stronie internetowej sympozjum: www.uwm.edu.pl/fit/
 

Piotr Sawicki

P.I.