Kurs dla mediatorów SGP online: „Alternatywne metody rozwiązywania sporów związanych z prowadzeniem działalności w dziedzinie geodezji i kartografii”, 12, 13, 22 kwietnia, 13, 24 maja 2023 r. – część 3

Data publikacji: 10.03.2023 | Data wydarzenia: 22.04.2023

Ośrodek Mediacyjny Stowarzyszenia Geodetów Polskich wspólnie z Ośrodkiem Szkolenia Geodetów i Kartografów Stowarzyszenia Geodetów Polskich zapraszają na kurs opracowany w oparciu o „Standardy kształcenia mediatorów” uchwalone przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 roku, spełniający wymagania § 20 pkt. 5 Regulaminu Ośrodka Mediacyjnego SGP, określone dla osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji mediatora i podjęciem działalności mediacyjnej po uzyskaniu wpisu na listę mediatorów SGP.

Zgłoszenia i informacje >>>

W.K.