Kurs dla mediatorów SGP online: „Alternatywne metody rozwiązywania sporów związanych z prowadzeniem działalności w dziedzinie geodezji i kartografii”, 12, 13, 22 kwietnia, 13, 24 maja 2023 r.

Data publikacji: 10.03.2023 | Data wydarzenia: 12.04.2023

Ośrodek Mediacyjny Stowarzyszenia Geodetów Polskich wspólnie z Ośrodkiem Szkolenia Geodetów i Kartografów Stowarzyszenia Geodetów Polskich zapraszają na kurs opracowany w oparciu o „Standardy kształcenia mediatorów” uchwalone przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 roku, spełniający wymagania § 20 pkt. 5 Regulaminu Ośrodka Mediacyjnego SGP, określone dla osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji mediatora i podjęciem działalności mediacyjnej po uzyskaniu wpisu na listę mediatorów SGP.

Temat:
Alternatywne metody rozwiązywania sporów związanych z prowadzeniem działalności w dziedzinie geodezji i kartografii

Prowadzący:
Czynni mediatorzy ze Stowarzyszenia Mediatorów „Skrzydła Porozumienia” – specjaliści z zakresu: prawa cywilnego, psychologii, geodezji

Termin:
12, 13 kwietnia 2023 r. w godz. 1700 – 2030; 22 kwietnia 2023 r. w godz. 900 – 1700, 13 maja 2023 r. w godz. 900– 1600, 24 maja 2023 r. w godz. 1800– 1930

Miejsce:
Platforma Zoom Meeting, www.zoom.us

Koszt:
550,00 zł od osoby dla członków SGP (posiadających aktualnie opłacone składki członkowskie)

Konto:
Nazwa właściciela konta: Stowarzyszenie Geodetów Polskich Zespół Rzeczoznawców

Numer Konta: 63 1140 1010 0000 3522 2900 1011 (mBank CompanyNet)

(koniecznie z dopiskiem szkolenie: „kurs dla mediatora” – opłata za: nazwisko i imię uczestnika szkolenia )

Zgłoszenie należy przesłać pocztą e-mail na adres: mediacje@sgp.geodezja.org.pl  do 31 marca 2023 r.

 

Zapraszamy.

 

Szczegółowe informacje są dostępne w załącznikach poniżej:

Program kursu (pdf) >>>

Karta uczestnictwa (pdf) >>>

Karta uczestnictwa (doc) >>>

 

UWAGA: zgłoszenia i wpłaty można również dokonać za pośrednictwem poniższych formularzy.

W.K.

    Dane uczestnika szkolenia/konferencji

    Dane do faktury za szkolenie/konferencję

    * Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

    Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i wysłaniu go, dokonaj płatności: