List Prezesa Stowarzyszenia Geodetów Polskich do Premiera Mateusza Morawieckiego

Data publikacji: 30.03.2020

Treść listu Prezesa Stowarzyszenia Geodetów Polskich do Premiera Mateusza Morawieckiego:

Warszawa, 26 marca 2020 r.

L.dz. ZG/2020

                                                                                                Szanowny Pan  

                                                                                                Mateusz Morawiecki

                                                                                                 Prezes Rady Ministrów    

Szanowny Panie Premierze,

W imieniu geodezyjnego środowiska zawodowego zwracamy się do Pana Premiera z prośbą o uwzględnienie w pracach nad pakietami pomocowymi dla średnich i małych przedsiębiorców, osób wykonujących zawód geodety, prowadzących jednocześnie działalność gospodarczą w tym zakresie. 

Obecny stan epidemii w sposób istotny ogranicza, a w niektórych pracach nawet uniemożliwia wykonywanie naszego zawodu, co w naszym przekonaniu czyni zasadnym uzyskanie wsparcia ze strony Państwa również dla naszej grupy zawodowej. Geodeta to zawód, którego nie da się wykonywać zdalnie siedząc w zaciszu biura. To zawód wykonywany przede wszystkim w terenie, wymagający ciągłego przemieszczania się i codziennych kontaktów z inwestorami, budowlańcami, drogowcami, architektami, właścicielami gruntów itd.

Należy podkreślić, że stan epidemii skutkuje obecnie zasadniczymi ograniczeniami w możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie geodezji. Wszelkie inwestycje budowlane i drogowe uległy w dużym stopniu ograniczeniu, a wiele z nich nawet wstrzymaniu. Zakaz zgromadzeń powoduje, że geodeta nie może wykonywać licznych prac związanych z ustalaniem granic, tyczeniem obiektów, inwentaryzacją powykonawczą wszelkich inwestycji budowlanych, podziałów i rozgraniczeń. Dla środowiska geodezyjnego oznacza to niemalże całkowity brak przychodów przy jednoczesnej konieczności realizowania wypłat pracownikom, opłacania składek na ZUS i podatku dochodowego. Ponadto, wiele firm geodezyjnych jest związanych wcześniej zawartymi umowami uzyskanymi w trybie zamówień publicznych, co przy braku możliwości wykonywania prac terenowych będzie skutkowało opóźnieniami realizacji umów, a w konsekwencji może prowadzić do konieczności zapłaty kar umownych i upadku wielu firm geodezyjnych.

Zwracamy się do Pana Premiera z prośbą o wprowadzenie rozwiązań zawieszających obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne przez osoby wykonujące zawód geodety bez dodatkowego warunku tj. spadku  przychodów uzyskanych w marcu w stosunku do lutego. Jesteśmy przekonani, że przyjmowane przez kierowaną przez Pana Premiera Radę Ministrów rozwiązania, powinny mieć charakter możliwe szeroki i elastyczny, dający szansę na uzyskanie wsparcia i przetrwanie również firmom geodezyjnym. Pozwoli to na zachowanie miejsc pracy, potencjału wykonawczego firm oraz ponowne podjęcie działalności zawodowej na co najmniej dotychczasowym poziomie. 

Z poważaniem

dr hab. inż. Janusz Walo, prof. uczelni

Prezes
Stowarzyszenia Geodetów Polski

 

Do wiadomości

  1. Pani Jadwiga Emilewicz Minister Rozwoju
  2. Waldemar Izdebski, Główny Geodeta Kraju

 

 

Załącznik:

List Prezesa Stowarzyszenia Geodetów Polskich do Premiera Mateusza Morawieckiego (pdf) >>>

P.I.