Materiały do pre-konsultacji – prośba o opinie

Data publikacji: 14.07.2016

Stowarzyszenie Geodetów Polskich otrzymało z Ministerstwa Rozwoju do pre-konsultacji następujące materiały:

1) „Postępowanie grupowe w modelu opt-out – materiał do pre-konsultacji”;
2) „Zarys koncepcji umów procesowych w postępowaniu cywilnym – materiał do pre-konsultacji”.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o uwagi i opinie, które należy składać do 29 lipca 2016 r. wyłącznie drogą elektroniczną na adresy: prezes@sgp.geodezja.org.pl oraz sekretarz@sgp.geodezja.org.pl.

 

Postępowanie grupowe w modelu opt-out (docx) >>>

Postępowanie grupowe w modelu opt-out (pdf) >>>

Zarys koncepcji umów procesowych w postępowaniu cywilnym (docx) >>>

Zarys koncepcji umów procesowych w postępowaniu cywilnym (pdf) >>>

Pismo przewodnie >>>

Rozdzielnik >>>

W.K.