Materiały z konferencji w Pogorzelicy udostępnione

Data publikacji: 14.10.2014

W dniach 25-27 września 2014 roku w Pogorzelicy odbyła się konferencja nt. „Prawo geodezyjne w społeczeństwie obywatelskim”, zorganizowana przez Zachodniopomorski Oddział Geodezyjnej Izby Gospodarczej.

Na konferencji zostały wygłoszone następujące referaty:

01. Michał Wojtkiewicz „O geodezji w Sejmie RP”.

02. Stefan Balcer „Dorobek i bieżące zagadnienia cyklu konferencji w Pogorzelicy”.

03. Adam Klimek „Problemy prawne i organizacyjne katastru w świetle regulacji prawnych z 2014 r.”.”Ocena zmian ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne”.

04. Marcin Sosiński „Problemy powiatowej służby geodezyjnej i kartograficznej wynikające z nowelizacji prawa w 2014 r.”.

05. Ewa Kołłątaj „Rzeczywiste problemy projektantów z produktami geodetów na tle obowiązujących przepisów i praktyki organów samorządowych, uzgodnień branżowych, odbiorów inwestycji itp.”.

06. Stefan Balcer „Tajemnica przedsiębiorstwa a państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.”.

07. Leica, Geosystems, Geotronics TPI – Komercyjne sieci referencyjne.

08. Andrzej Paluch „Międzynarodowe standardy pomiarów nieruchomości.”.

09. Waldemar Izdebski „Wpływ nowych regulacji prawnych na funkcjonowanie Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.”.

10. Stefan Balcer „Wykonywanie map do celów projektowych przez sektor prywatny w Niemczech.”.

 

Referaty >>>

 

Wnioski z konferencji, ukierunkowane na pilną potrzebę zmian w prawie geodezyjnym obowiązującym od 12 lipca b. r., opublikowane zostały przez Stefana Balcer na stronie geoforum >>>