Zmarł Kolega Stefan Mercik

Data publikacji: 15.10.2020

Odznaczony Złotą Odznaką Stowarzyszenia Geodetów Polskich „Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii”, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Zasłużonego w Rozwoju woj.
katowickiego, oraz wieloma innymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi, uczelnianymi nagrodami i wyróżnieniami.

Docent Stefan MERCIK urodził się 25 czerwca 1931 roku w Częstochowie. W latach 1945-1948 uczęszczał do I Liceum i Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie, uzyskując tzw. małą maturę. Następnie kontynuował naukę w Liceum Drogowym w Państwowych Szkołach Budownictwa w Bytomiu, które ukończył w 1951 roku z dyplomem technika drogowego.

W latach 1951-1956 studiował na Wydziale Inżynieryjno-Budowlanym Politechniki Śląskiej. W roku 1954,  rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną w Katedrze Geodezji Politechniki Śląskiej. W 1967 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie z zakresu geodezji inżynieryjnej.
W roku 1968 uzyskał nominację na docenta w Katedrze Geodezji na Wydziale Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego Politechniki Śląskiej.

W 1976 roku został powołany na funkcję Prodziekana ds. nauczania i wychowania na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Śląskiej. Funkcję tę kontynuował do roku 1979.

W roku 1977 został mianowany Kierownikiem Zakładu Geodezji, w 1978 roku objął funkcję zastępcy Dyrektora Instytutu Dróg i Mostów, następnie Instytutu Budowy Dróg i Mostów. W 1985 roku został mianowany Dyrektorem tegoż Instytutu. Pełnił tę funkcje do czasu przejścia na emeryturę, tj. do sierpnia 1991 roku.

Działalność naukowa docenta Stefana Mercika była ukierunkowana głównie na zagadnienia geodezji inżynieryjnej.
Był Autorem, bądź współautorem, 65 publikacji naukowych, 10 patentów i wzorów użytkowych, 20 recenzji oraz wielu ekspertyz i prac badawczych. Był licencjonowanym rzeczoznawcą majątkowym i zarządcą nieruchomości.

Za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej docent Stefan Mercik został odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Zasłużonego w Rozwoju woj. katowickiego, Medalem Czterdziestolecia Politechniki Śląskiej, Złotą Odznaką Stowarzyszenia Geodetów Polskich „Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii” oraz wieloma innymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi, uczelnianymi nagrodami i wyróżnieniami.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 17 października 2020 roku o godz. 12:00 w kaplicy na Cmentarzu Lipowym w Gliwicach. Msza święta w intencji Zmarłego zostanie odprawiona w niedzielę 18 października 2020 roku o godz. 12:00 w Kościele p.w. Chrystusa Króla, przy ul. Okrzei 31 w Gliwicach.

 

Violetta Sokoła-Szewioła
Oddział Katowice
Koło Terenowe SGP w Gliwicach

 

 

Rodzinie i wszystkim Bliskim Zmarłego składamy szczere wyrazy współczucia.

Koleżanki, Koledzy,
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Geodetów Polskich

GK