O nas

  • 32 miasta z ortofotomapą ISOK

    32 miasta z ortofotomapą ISOK

    Data publikacji: 12.12.2013
    Do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przyjęto kolejne numeryczne modele terenu i ortofotomapy z projektu ISOK. Nowe ortofotomapy dostępne są dla miast: Warszawa, Kraków, Malbork,...