Odpowiedź Głównego Geodety Kraju na przekazane przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich uwagi do nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego

Data publikacji: 25.02.2015

Stowarzyszenie Geodetów Polskich otrzymało odpowiedź Głównego Geodety Kraju Pana Kazimierza Bujakowskiego na przedstawione przez Stowarzyszenie uwagi do nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Dla przypomnienia:

Pismo przewodnie >>>

Uwagi Stowarzyszenia Geodetów Polskich do nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego >>>

Główny Geodeta Kraju dziękując za przesłane uwagi zapewnił, że przedstawione uwagi są przedmiotem analizy i posłużą do określenia obszarów problemowych w Prawie geodezyjnym i kartograficznym.

Poinformował również o swoich wystąpieniach do Ministra Administracji i Cyfryzacji:

  1. o wyrażenie zgody na podjęcie przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii prac mających na celu nowelizację ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne zmierzających do wprowadzenia niezbędnych i najpilniejszych zmian,
  2. o wyrażenie zgody na rozpoczęcie prac kompleksową regulacją z zakresu geodezji i kartografii.

Pełny tekst odpowiedzi Głównego Geodety Kraju >>>

W.K.