Pilne – prośba o zaopiniowanie projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Data publikacji: 15.02.2015

Stowarzyszenie Geodetów Polskich otrzymało prośbę Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Posła Krzysztofa Jurgiela o zgłoszenie ewentualnych uwag i opinii do poselskiego projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie swoich uwag wyłącznie pocztą elektroniczną, na adresy: sekretarz@sgp.geodezja.org.pl  oraz biuro@sgp.geodezja.org.pl  do dnia 25 lutego 2015 r.

 

Pismo Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi >>>

Poselski projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (pdf) >>>

Poselski projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (doc) >>>

 

W.K.