Szkolenie: „Ustalenia granic działek ewidencyjnych oraz prowadzenie ewidencji gruntów i budynków w świetle nowych przepisów prawnych.”, 7 czerwca 2022 r.

250,00 300,00 

Wyczyść