Projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Data publikacji: 06.07.2020

Stowarzyszenie Geodetów Polskich złożyło do Głównego Geodety Kraju uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w trybie konsultacji społecznych.

W załączeniu prezentujemy formularz zgłoszonych uwag.

Załączniki:

Formularz zgłoszonych uwag (pdf) >>>

Załącznik do formularza uwag (pdf) >>>

P.I.