Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności – prośba o opinie

Data publikacji: 14.07.2016

Stowarzyszenie Geodetów Polskich otrzymało z Ministerstwa Rozwoju projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności z prośbą o przekazanie opinii i uwag.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o uwagi i opinie, które należy składać do 29 lipca 2016 r. wyłącznie drogą elektroniczną na adresy: prezes@sgp.geodezja.org.pl oraz sekretarz@sgp.geodezja.org.pl.

 

Projekt ustawy (docx) >>>

Projekt ustawy (pdf) >>>

Projekt ustawy uzasadnienie >>>

Projekt ustawy OSR >>>

Projekt ustawy OSR załącznik >>>

Projekt ustawy pismo przewodnie >>>

Rozdzielnik >>>

W.K.