Projekt Ustawy Prawo Wodne 2016 – prośba o uwagi i opinie

Data publikacji: 05.05.2016

W załączeniu przedstawiamy projekt Prawa wodnego wraz z innymi dokumentami dotyczącymi procesu jego legislacji. Dokumenty zostały umieszczone dnia 26 kwietnia 2016 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji – http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12284651.

Uprzejmie prosimy o nadsyłanie opinii i uwag do powyższego projektu jedynie drogą elektroniczną na adresy prezes@sgp.geodezja.org.pl oraz sekretarz@sgp.geodezja.org.pl . Ze względu na zasygnalizowany w piśmie Ministra Środowiska przyśpieszony tryb legislacji uprzejmie prosimy o przesyłanie ewentualnych uwag do 12 maja 2016 r.

 

Ustawa Prawo wodne – projekt >>>

Ustawa Prawo wodne – uzasadnienie >>>

Ustawa Prawo wodne – OSR >>>

Ustawa Prawo wodne – tabela zgodności >>>

Ustawa Prawo wodne – pismo Ministra Środowiska >>>

W.K.