Projekt Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do zaopiniowania

Data publikacji: 14.07.2014

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zwróciło się do Stowarzyszenia geodetów Polskich o zaopiniowanie projektu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ze względu na wyznaczony termin zgłaszania uwag proszę o ich nadsyłanie do dnia 25 lipca 2014 r. na adresy sekretarz@sgp.geodezja.org.pl oraz biuro@sgp.geodezja.org.pl

 

Prośba Ministra o zaopiniowanie projektu rozporządzenia >>>

Projekt rozporządzenia >>>

Projekt załącznik nr 1 >>>

Projekt załącznik nr 2 >>>

Projekt załącznik nr 3 >>>

Projekt załącznik nr 4 >>>

 

Uzasadnienie >>>

Ocena skutków regulacji >>>

 

W.K.