Prośba Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela o zaopiniowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz o zmianie niektórych ustaw

Data publikacji: 08.08.2017

Stowarzyszenie Geodetów Polskich otrzymało prośbę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela o zaopiniowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz o zmianie niektórych ustaw.

Uprzejmie prosimy o przesłanie ewentualnych uwag do dnia 15 sierpnia 2017 r. wyłącznie drogą elektroniczną na adresy sekretarz@sgp.geodezja.org.pl i biuro@sgp.geodezja.org.pl.

 

Prośba Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uwagi do projektu ustawy >>>

Projekt ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz o zmianie niektórych ustaw >>>

 

W.K.