Prośba o pilne przesłanie uwag do projektów ustaw

Data publikacji: 25.09.2017

Stowarzyszenie Geodetów Polskich otrzymało prośbę Ministra Infrastruktury i Budownictwa o zaopiniowanie projektów ustaw:

  1. projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem realizacji inwestycji służących bezpieczeństwu i obronności Państwa,
  2. projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno – budowlanego.

Uprzejmie prosimy o przekazanie opinii na temat projektu wymienionego w pkt 1. do dnia 29 września 2017 r. a na temat projektu wymienionego w pkt 2. do dnia 4 października 2017 r. wyłącznie drogą elektroniczną na adres sekretarz@sgp.geodezja.org.pl.

 

Konsultacje 1 – pismo Ministra Infrastruktury i Budownictwa >>>

Konsultacje 1 projekt ustawy (doc) >>>

Konsultacje 1 projekt ustawy (pdf) >>>

Konsultacje 1 tabela uwag (doc) >>>

Konsultacje 2 – pismo Ministra Infrastruktury i Budownictwa >>>

Konsultacje 2 projekt ustawy (doc) >>>

Konsultacje 2 projekt ustawy (pdf) >>>

Konsultacje 2 tabela uwag (doc) >>>

W.K.