Prośba o uwagi do projektu Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

Data publikacji: 29.09.2017

Stowarzyszenie Geodetów Polskich otrzymało prośbę Ministra Rozwoju i Finansów zgłaszanie ewentualnych uwag lub opinii do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (UD 278) wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji.

Uprzejmie prosimy o przekazanie opinii na temat wyżej wymienionego projektu do dnia 16 października 2017 r. wyłącznie drogą elektroniczną na adres sekretarz@sgp.geodezja.org.pl.

Projekt ustawy UD278 – Pismo przewodnie Ministera Rozwoju i Finansów >>>

Projekt ustawy UD278 – Rozdzielnik >>>

Projekt ustawy UD278 – UD278 (doc) >>>

Projekt ustawy UD278 – UD278 (pdf) >>>

Projekt ustawy UD278 – UD278_OSR (docx) >>>

Projekt ustawy UD278 – UD278_OSR (pdf) >>>

Projekt ustawy UD278 – Uzasadnienie (docx) >>>

Projekt ustawy UD278 – Uzasadnienie (pdf) >>>

W.K.