Prośba o zaopiniowanie projektów Rozporządzeń Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Data publikacji: 19.05.2016

Stowarzyszenie Geodetów Polskich otrzymało prośbę o zgłoszenie ewentualnych uwag i opinii do projektów Rozporządzeń Ministra Infrastruktury i Budownictwa:

1. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Pismo w sprawie konsultacji projektu >>>

Projekt rozporządzenia (pdf) >>>

Projekt rozporządzenia (doc) >>>

Projekt rozporządzenia załącznik >>>

Projekt rozporządzenia uzasadnienie >>>

Projekt rozporządzenia OSR >>>

 

2. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i transport.

Pismo w sprawie konsultacji projektu >>>

Projekt rozporządzenia (pdf) >>>

Projekt rozporządzenia (doc) >>>

 

3. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i transport

Pismo w sprawie konsultacji projektu >>>

Projekt rozporządzenia (pdf) >>>

 

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie swoich uwag do poszczególnych projektów wyłącznie pocztą elektroniczną, na adresy: sekretarz@sgp.geodezja.org.pl oraz biuro@sgp.geodezja.org.pl do dnia 13 czerwca 2016 r.

W.K.