Prośba o zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Data publikacji: 29.12.2016

Stowarzyszenie Geodetów Polskich otrzymało prośbę o zaopiniowanie projektu rozporządzenia MEN w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Uprzejmie proszę o przesłanie ewentualnych uwag do dnia 20 stycznia 2017 r. wyłącznie drogą elektroniczną na adresy sekretarz@sgp.geodezja.org.plbiuro@sgp.geodezja.org.pl

 

Prośba Ministra Edukacji Narodowej o uwagi do projektu rozporządzenia >>>

Projekt rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego >>>

Załącznik do projektu rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów >>>

Uzasadnienie >>>

Ocena skutków regulacji >>>

W.K.