Prośba o zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochron

Data publikacji: 25.08.2015

Stowarzyszenie Geodetów Polskich dzisiaj (25 sierpnia 2015 r.) otrzymało prośbę o zgłoszenie ewentualnych uwag i opinii do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie swoich uwag wyłącznie pocztą elektroniczną, na adresy: sekretarz@sgp.geodezja.org.pl oraz biuro@sgp.geodezja.org.pl do dnia 28 sierpnia 2015 r.

 

Pismo w sprawie konsultacji projektu >>>

Projekt rozporządzenia (pdf) >>>

Projekt rozporządzenia (doc) >>>

 

Projekt rozporządzenia pobrany ze strony BIP Rządowego Centrum Legislacji (http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12275951/katalog/12304841#12304841).

 

W.K.