Prośba o zaopiniowanie projektu założeń projektu ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Data publikacji: 23.01.2015

Stowarzyszenie Geodetów Polskich wczoraj (22 stycznia 2015 r.) otrzymało prośbę Ministra Nauki i Szkolnictwa o zgłoszenie ewentualnych uwag i opinii do projektu ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie swoich uwag wyłącznie pocztą elektroniczną, na adresy: sekretarz@sgp.geodezja.org.pl  oraz biuro@sgp.geodezja.org.pl  do dnia 29 stycznia 2015 r.

 

Pismo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego >>>

Projekt ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej >>>

Ocena skutków regulacji >>>

Tabela zbieżności >>>

 

Dokumenty dotyczące projektu ustawy pobrane ze strony BIP Rządowego Centrum Legislacji (http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12268201).

W.K.