Stanowisko przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarze geodezji i kartografii, Warszawa, 14 października 2016 r.

Data publikacji: 13.11.2016

Przedstawiciele Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej, Stowarzyszenia Kartografów Polskich, Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji, Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, Zespołu Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej oraz Polskiej Geodezji Komercyjnej zgromadzeni na zebraniu w dniu 14 października 2016 roku zajęli wspólne stanowisko w sprawie wprowadzanych zmian prawnych i organizacyjnych w polskiej geodezji, kartografii i informacji przestrzennej, które obecnie budzą wysokie zaniepokojenie.

Stowarzyszenie Geodetów Polskich spełniając wolę przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarze geodezji i kartografii przesyłało dnia 26 października 2016 r. ich stanowisko dotyczące projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (druk nr 930) Panu Markowi Kuchcińskiemu Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Do wiadomości stanowisko otrzymali: Pani Beata Szydło – Prezes Rady Ministrów, Pan Mariusz Błaszczak – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury i Budownictwa, Pani Anna Streżyńska – Minister Cyfryzacji, Pan Ryszard Terlecki – Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, Pan Sławomir Neumann – Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska, Pan Paweł Kukiz – Przewodniczący Klubu Poselskiego Kukiz’15, Pan Ryszard Petru – Przewodniczący Klubu Poselskiego Nowoczesna oraz Pan Władysław Kosiniak-Kamysz – Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego.

 

Stanowisko przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarze geodezji i kartografii, Warszawa, 14 października 2016 r. >>>

 

W.K.