Szkolenie online: „Analiza materiałów zasobu, zasady zawiadamiania stron, czynności geodety uprawnionego oraz rola zainteresowanych podmiotów przy sporządzaniu protokołów dokumentujących położenie punktów granicznych i przebieg granic nieruchomości.”, 27 września 2023 r.

Data publikacji: 18.08.2023 | Data wydarzenia: 27.09.2023

Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Warszawie Sekcja Szkoleń zapraszają na szkolenie:

Temat:

Analiza materiałów zasobu, zasady zawiadamiania stron, czynności geodety uprawnionego oraz rola zainteresowanych podmiotów przy sporządzaniu protokołów dokumentujących położenie punktów granicznych i przebieg granic nieruchomości.

Prowadzący:
dr inż. Robert Łuczyński

 • adiunkt na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej – prowadzący wykłady i ćwiczenia projektowe in. z przedmiotów: „kataster nieruchomości”, „geodezyjne opracowania do celów prawnych”, „zasób geodezyjny i kartograficzny”, „gospodarka nieruchomościami”; kierownik studiów podyplomowych „Rozwój obszarów wiejskich – aspekty gospodarowania przestrzenią i nieruchomościami”,
 • geodeta uprawniony i kierownik prac geodezyjnych z zakresu 1 i 2,
 • biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu geodezji i kartografii,
 • redaktor tematyczny czasopisma Przegląd Geodezyjny,
 • autor publikacji naukowych opartych na praktyce zawodowej.

Termin:
27 września 2023 r., 9.00 – 15.00

Miejsce:
Platforma Zoom Meeting, www.zoom.us

Koszt:
280,00 zł od osoby
230,00 zł od osoby dla członków SGP – Oddział Warszawa, którzy mają aktualnie opłacone składki

Konto:
Nazwa właściciela konta: Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Warszawie

Numer Konta: 15 1140 1010 0000 3522 2900 1002 (mBank CompanyNet)

(z dopiskiem: szkolenie: „Szkolenie 27.09.2023” – opłata za: nazwisko i imię uczestnika szkolenia.)

Zgłoszenia prosimy nadsyłać pocztą e-mail na adres: warszawa@sgp.geodezja.org.pl do dnia 25 września 2023 r.

 

Zapraszamy.

 

Szczegółowe informacje są dostępne w załącznikach poniżej:

Zaproszenie i program (pdf) >>>

Karta uczestnictwa (pdf) >>>

Karta uczestnictwa (doc) >>>

 

UWAGA: zgłoszenia i wpłaty można dokonać również za pośrednictwem poniższych formularzy.

W.K.

  Dane uczestnika szkolenia/konferencji

  Dane do faktury za szkolenie/konferencję

  * Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

  Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i wysłaniu go, dokonaj płatności: