Szkolenie online: „Geodeta w procesie inwestycyjnym, projektant – geodeta – wzajemne relacje”, 5 marca 2024 roku.

Data publikacji: 13.02.2024 | Data wydarzenia: 05.03.2024

Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów Stowarzyszenia Geodetów Polskich wraz ze Stowarzyszeniem Geodetów Polskich Oddział w Suwałkach zapraszają na szkolenie:

Temat: „Geodeta w procesie inwestycyjnym, projektant -geodeta – wzajemne relacje”

Prowadzący:
Andrzej Falkowski  – Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, przewodniczący Zespołu Prawno-Regulaminowego Podlaskiej OIIB, członek Głównej Komisji Legislacyjnej przy PZiTS. Praktyk, projektant sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, głównie w zakresie ciepłownictwa (sieci i węzły cieplne, instalacje grzewcze) oraz wod.-kan. (sieci, przyłącza i instalacje). W latach 2018-2022 – Przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, w latach 2018-2019 – członek zespołu doradczego do przygotowania założeń reformy procesu inwestycyjno-budowlanego oraz systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego, powołanego przez Ministra Inwestycji i Rozwoju, a następnie członek zespołu roboczego do spraw reformy systemu planowania przestrzennego, powołanego przez Ministra Pracy, Rozwoju i Technologii.

Termin:
5 marca 2024 roku w godz. 9.00 – 14.00

Miejsce:
Platforma Zoom Meeting, www.zoom.us

Koszt:

230 zł od członka SGP, który ma opłacone składki.

280 zł od każdej innej osoby uczestniczącej w szkoleniu.

Pracownicy urzędów administracji rządowej i samorządowej, jeżeli są członkami SGP i mają opłacone składki  – 230 zł

 

Konto:
Nazwa właściciela konta: Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Suwałkach

Numer konta: 84 1140 0026 0000 3522 2900 1016  (mBank CompanyNet)

Z dopiskiem: „SZKOLENIE 05.03.2024” oraz nazwisko i imię uczestnika

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 4 marca 2024 r.

 

Zapraszamy.

 

Szczegółowe informacje są dostępne w załącznikach poniżej:

Program (pdf) >>>

Karta uczestnictwa (pdf) >>>

Karta uczestnictwa (doc) >>>

 

UWAGA: można również dokonać zgłoszenia i opłaty za pośrednictwem poniższych formularzy.

MB

 

 

    Dane uczestnika szkolenia/konferencji

    Dane do faktury za szkolenie/konferencję

    * Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

    Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i wysłaniu go, dokonaj płatności: