Szkolenie online: „Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej i leśnej, w tym po zmianie przepisów z planowania przestrzennego. Użytek Bp w ewidencji gruntów i budynków. Użytki Bp, B, Bi, Ba, Br w opracowaniach geodezyjnych, w tym inwentaryzacji powykonawczej. Użytek Wp w egib w kontekście linii brzegu – kiedy art. 220 Prawa Wodnego a kiedy 33a egib. Kiedy Ls w egib. Br czy B – kiedy które w opracowaniach jednostkowych i w modernizacji egib. Inne problematyczne użytki w egib, w tym drogi i użytek Tp.”, 20 lutego 2024 r.

Data publikacji: 16.01.2024 | Data wydarzenia: 20.02.2024

Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Kaliszu zapraszają na szkolenie:

Temat:
Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej i leśnej, w tym po zmianie przepisów z planowania przestrzennego.
Użytek Bp w ewidencji gruntów i budynków.
Użytki Bp, B, Bi, Ba, Br w opracowaniach geodezyjnych, w tym inwentaryzacji powykonawczej.
Użytek Wp w egib w kontekście linii brzegu – kiedy art. 220 Prawa Wodnego, a kiedy 33a egib.
Kiedy Ls w egib.
Br czy B – kiedy które w opracowaniach jednostkowych i w modernizacji egib.
Inne problematyczne użytki w egib, w tym drogi i użytek Tp.

Prowadząca:
dr inż. Ludmiła Pietrzak Redaktor Naczelna Przeglądu Geodezyjnego, geodeta, przedsiębiorca, planista, rzeczoznawca majątkowy, klasyfikator gruntów, posiada uprawnienia zawodowe 1, 2, 3, 5, 6, 7.

Termin:
20 lutego 2024 r., 9.00 – 14.30

Miejsce:
Platforma Zoom Meeting, www.zoom.us

Koszt:
280,00 zł od osoby
230,00 zł od osoby dla członków SGP, którzy mają aktualnie opłacone składki

Konto:
Nazwa właściciela konta: Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Kaliszu

Numer Konta: 78 1140 0026 0000 3522 2900 1027 (mBank CompanyNet)

(z dopiskiem: Szkolenie 20.02.2024 – opłata za: nazwisko i imię uczestnika.)

Zgłoszenia prosimy nadsyłać pocztą e-mail na adres: kalisz@sgp.geodezja.org.pl do dnia 18 lutego 2024 r.

 

Zapraszamy.

 

Szczegółowe informacje są dostępne w załącznikach poniżej:

Zaproszenie i program (pdf) >>>

Karta uczestnictwa (pdf) >>>

Karta uczestnictwa (doc) >>>

 

UWAGA: zgłoszenia i wpłaty można dokonać również za pośrednictwem poniższych formularzy.

W.K.

    Dane uczestnika szkolenia/konferencji

    Dane do faktury za szkolenie/konferencję

    * Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

    Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i wysłaniu go, dokonaj płatności: