Uwagi Stowarzyszenia Geodetów Polskich do nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego (9 stycznia 2015 r.)

Data publikacji: 16.01.2015

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2015 r. przyjęło uwagi Zespołu roboczego ds. nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego i przygotowania tez do nowego Pgik. Postanowiono przygotowane uwagi przekazać Głównemu Geodecie Kraju. Dnia 13 stycznia 2015 r. pisma dotyczące tej sprawy zostały dostarczone do GUGiK. Wszystkich zainteresowanych nadal zapraszamy do przekazywania swoich opinii i uwag na temat nowelizacji Pgik na adres biuro@sgp.geodezja.org.pl.

Pismo przewodnie >>>

Uwagi Stowarzyszenia Geodetów Polskich do nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego >>>

W.K.