VIII Konferencja „Delimitacja i demarkacja granic Odrodzonej Rzeczpospolitej. Znaki graniczne na ziemiach polskich.”, Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie, 25.06.2022 r. – relacja.

Data publikacji: 17.07.2022

W dniu 25 czerwca 2022 roku spotkaliśmy się na kolejnej VIII Konferencji w Muzeum Powstańców Wielkopolskich im. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie. Współorganizatorami tej konferencji oprócz gospodarza czyli Muzeum była Główna Komisja Historii i Tradycji oraz Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Po okresie ograniczeń epidemiologicznych dokonano oceny dotychczasowych działań i określono zamierzenia na przyszłość które omówili współorganizatorzy konferencji. Tematem konferencji były zagadnienia kształtowania granic Odrodzonej Rzeczpospolitej oraz znaki graniczne na ziemiach polskich.

 

Uczestnicy konferencji przed Muzeum. Fot. Sławomir Grajek

 

W nawiązaniu do artykułów w mediach omówiono problemy związane z korektą współczesnych granic państwowy oraz omówiono przykład korekty granicy w rejonie Szczecina.

Zagadnienia  delimitacji i demarkacji granic Odrodzonej Rzeczypospolitej zaprezentowano  na przykładzie tzw. „wojny palikowej” w rejonie Kaszub. Problemy te również w szerszym ujęciu omawia  wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk „ Czas wolności i czas przemian. Traktat wersalski i rok 1919 w zachodniej Polsce”. Przedstawiono też zastosowanie zdjęć lotniczych i początki aerofotogrametrii w tych latach.  Znaki graniczne ich lokalizację i stabilizację zaprezentowano na przykładzie granic historycznego starostwa drahimskiego.

W związku z ogólną sytuacją polityczno-społeczną zagadnienia związane z tematyką konferencji okazały się bardzo aktualne i warte szerszego omówienia.

Waldemar Sztukiewicz

Relacja z konferencji (pdf) >>>

W.K.