XI Seminarium z cyklu „Rozwój Obszarów Wiejskich” – 25 października 2016 r.

Data publikacji: 19.10.2016

W dniu 25 października 2016 r. Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział Wielkopolski w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Instytut Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji Zakład Gospodarki Przestrzennej i Geodezji, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie organizują kolejne:

XI Seminarium z cyklu „Rozwój Obszarów Wiejskich”
na temat:

Przemiany strukturalne obszarów wiejskich.
Problemy rozwojowe wsi.
Dziedzictwo – źródło tożsamości.

Seminaria te odbywają się corocznie w Muzeum w Szreniawie k. Poznania i mają charakter otwarty. Uczestniczą w nich zainteresowani przedstawiciele różnych branż i naukowcy. Prezentowana jest tematyka rozwoju obszarów wiejskich.

Seminarium rozpoczyna się o godz. 10 00, a zakończenie przewiduje się o godz. 15 30. Po obradach przewidywane jest zwiedzanie czasowych i stałej wystawy Muzeum. Udział w Seminarium jest bezpłatny. Koszty obiadu /25zł/ i dojazdu pokrywają uczestnicy we własnym zakresie.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam do udziału w tegorocznym Seminarium.

Zgłoszenia:

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w Seminarium w Sekretariacie Muzeum
tel. 61 810 7629              e-mail: muzeum@muzeum-szreniawa.pl

Informacji udzielają:

Maria Jankowska
Uniwersytet Przyrodniczy
kom. 513 389 080           e-mail: maria.jankowska@vip.onet.pl

Wojciech Mielewczyk
Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie
tel. 61 810 97 84            e-mail: w.mielewczyk@muzeum-szreniawa.pl

Waldemar Sztukiewicz
Oddział Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Poznaniu
kom. 501 315 615          e-mail: w.sztukiewicz@onet.eu

Zaproszenie i program >>>

W.K.