XL Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Geodetów Polskich, 20-22 maja 2022 r., Białystok.

Data publikacji: 07.04.2022 | Data wydarzenia: 20.05.2022

W dniach 20-22 maja 2022 r. w Białymstoku odbędzie się XL Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Geodetów Polskich pod hasłem: Geodezja i kartografia podstawą zarządzania przestrzenią państwa.

Walne Zebranie Delegatów SGP jest najważniejszym statutowym wydarzeniem i najwyższą władzą. Stowarzyszenia. Walne Zebrania Delegatów SGP odbywają się raz na cztery lata, na których wybierane są nowe władze Stowarzyszenia a także określane są kierunki działania organizacji na najbliższą czteroletnią kadencję.

Stowarzyszenie Geodetów Polskich w swoich długoterminowych działaniach analizuje oczekiwania swoich członków oraz kierunki rozwoju geodezji i kartografii i dąży do ich realizacji, budując w ten sposób wysoką rangę Stowarzyszenia w środowisku geodezyjnym w kraju i za granicą. Jednocześnie – promując zawód geodety – dąży do podniesienia rangi zawodu w odczuciu społecznym, poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej oraz podnoszenie poziomu wiedzy i kultury technicznej geodetów.

KOMITET ORGANIZACYJNY
XL WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW SGP
W BIAŁYMSTOKU

 1. Czesław Bartoszewicz – Prezes Zarządu Oddziału SGP w Białymstoku – przewodniczący
 2. Tadeusz Borysiuk – vice-prezes Zarządu Oddziału SGP w Białymstoku – z-ca przewodniczącego
 3. Tadeusz Wilczewski – członek Zarządu Głównego SGP – z-ca przewodniczącego
 4. Szymon Pawłowski – członek Zarządu Oddziału SGP w Białymstoku – sekretarz
 5. Marian Brożyna – członek Zarządu Głównego SGP – członek
 6. Andrzej Auchimik – członek Zarządu Oddziału SGP w Białymstoku – członek
 7. Magdalena Borowska – dyrektor WBG – członek
 8. Zenon Czerech – członek Zarządu Oddziału SGP w Białymstoku – członek
 9. Dariusz Wilczewski – vice-prezes Zarządu Oddziału SGP w Białymstoku – członek
 10. Mirosława Wojciuk – Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego w Białymstoku- członek
 11. Marek Zdanowski – członek Zarządu Oddziału SGP w Białymstoku – członek

 

KOMITET HONOROWY
XL WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW SGP
W BIAŁYMSTOKU

 1. Alicja Kulka – p.o. Główny Geodeta Kraju
 2. Bohdan Józef Paszkowski – Wojewoda Podlaski
 3. Artur Kosicki Marszałek – Województwa Podlaskiego
 4. Tadeusz Truskolaski – Prezydent Miasta Białegostoku
 5. Janusz Walo – Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich
 6. Krzysztof Jurgiel – Europoseł

 

PATRONAT HONOROWY
XL WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW SGP
W BIAŁYMSTOKU

Główny Geodeta Kraju
Wojewoda Podlaski
Marszałek Województwa Podlaskiego
Prezydent Miasta Białegostoku

 

           

 

PATRONAT MEDIALNY
XL WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW SGP
W BIAŁYMSTOKU

Przegląd Geodezyjny

 

 

SPONSORZY
XL WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW SGP
W BIAŁYMSTOKU

GIAP sp. z o.o.
Kwant Sp. z o.o.

 

                 

 

XL Walne Zebranie Delegatów SGP komunikat (pdf) >>>

XL Walne Zebranie Delegatów SGP porządek obrad (pdf) >>>

XL Walne Zebranie Delegatów SGP zgłoszenie uczestników oddziału (pdf) >>>

XL Walne Zebranie Delegatów SGP zgłoszenie uczestników oddziału (doc) >>>

XL Walne Zebranie Delegatów SGP Komitet Honorowy i Organizacyjny (pdf) >>>

XL Walne Zebranie Delegatów SGP plakat (pdf) >>>

 

Zobacz wpis z relacją z wydarzenia >>>

W.K.