XVI Kaliska Konferencja Katastralna

Data publikacji: 28.09.2013

Szesnasta Konferencja Katastralna obradowała w dniach 19 i 20 września 2013 roku w Kaliszu. Jej przewodnią tematykę stanowiły problemy związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, wynikające z nowych regulacji prawnych.

Spotkanie zgromadziło geodetów z całego kraju, licznie reprezentujących administrację samorządową, pracowników nauki i w skromnej liczbie firmy wykonawcze.

 

Spotkanie zaszczycili swoją obecnością: Józef Racki poseł na Sejm RP; Kazimierz Bujakowski Główny Geodeta Kraju; Krzysztof Nosal Starosta Kaliski; Stanisław Cegielski Prezes SGP.

 

Przybyłych na Konferencję powitał Jan Cegła Prezes Oddziału w Kaliszu Stowarzyszenia Geodetów Polskich, a aktu otwarcia Konferencji dokonał Stanisław Cegielski. Goście honorowi w swych wystąpieniach nawiązywali do znaczenia dla gospodarki i obywateli dobrze założonego, sprawnie prowadzonego rejestru o nieruchomościach, zawierającego dane sprawdzone, wiarygodne i na bieżąco aktualizowane informacjami o zmianach zachodzących w terenie.

 

Przedmiotem obrad były różnorodne aspekty ewidencji gruntów i budynków, w tym problemy z jej modernizacją, prowadzoną zgodnie z nowymi uregulowaniami prawnymi. Znaczną uwagę poświęcono stanowi zinformatyzowania usług świadczonych przez wojewódzką służbę geodezyjną oraz opisowi stanu zaawansowania budowy lokalnych (wojewódzki, powiatowy) systemów informacji przestrzennej. Wykładom i prelekcjom towarzyszyły dyskusje, które pozwoliły na sformułowanie wniosków odnoszących się do wielu spraw istotnych dla sprawniejszego pełnienia zadań stawianych przed środowiskiem zawodowych geodetów. Zamykając obrady Stanisław Cegielski dziękował organizatorom za jej dobre przygotowanie, obecnym za wytrwanie do końca obrad.

Pełniejszą relację z Konferencji dostępna będzie w Przeglądzie Geodezyjnym.

Prezentacje do pobrania:

Kalisz 2013 Kazimierz Bujakowski >>>

Kalisz 2013 Jarosłwa Wysocki >>>

Kalisz 2013 Ludmiła Pietrzak Andrzej Hopfer Stanisław Cegielski >>>

Kalisz 2013 Ewa Janczar >>>

Kalisz 2013 Dariusz Felcenloben >>>

Kalisz 2013 Anna Rakieć >>>

Kalisz 2013 Lidia Danielska >>>

Kalisz 2013 Lidia Danielska 24a >>>

Kalisz 2013 Wacław Baran >>>

Kalisz 2013 Alicja Meusz >>>

Kalisz 2013 Zygmunt Bojar >>>

Kalisz 2013 Bogdan Nogalski Adam Klimek >>>

Kalisz 2013 Wojciech Tokarski >>>

Kalisz 2013 Dariusz Pręgowski >>>

Kalisz 2013 Stanisław Zaremba >>>

Kalisz 2013 Kamila Modelska >>>

Kalisz 2013 Olga Matuk-Ucieklak >>>

Wnioski XVI Kaliskiej Konferencji Katastralnej >>>

 

W.K.