XXII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe PTFiT, Kraków, 26-28 września 2022 r. – Komunikat 3 – program ogólny i szczegółowy.

Data publikacji: 20.09.2022

Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Komitet Geodezji PAN oraz Katedra Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie serdecznie zapraszają do Krakowa na XXII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „FOTOGRAMETRIA – TELEDETEKCJA – GEOINFORMACJA: stan aktualny i tendencje rozwoju”.

Poniżej aktualny komunikat:

Komunikat 3 >>>

Więcej informacji i rejestracja >>>

W.K.