XXII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe PTFiT, Kraków, 26-28 września 2022 r. – ostateczny program i Komunikat 3

Data publikacji: 24.09.2022

Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz Katedra Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie serdecznie zapraszają do Krakowa na XXII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „FOTOGRAMETRIA – TELEDETEKCJA – GEOINFORMACJA: stan aktualny i tendencje rozwoju”.

 

Poniżej ostateczny program i komunikat:

Program >>>

Komunikat 3 >>>

 

Więcej informacji >>>

W.K.