Zaproszenie na Konferencję nt.: „Budowa referencyjnego modelu przechowywania i przetwarzania informacji w rejestrach publicznych”, Ustroń, 25-27 października 2017 r.

Data publikacji: 10.10.2017

Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz Stowarzyszenie Geodetów Polskich oddział w Katowicach zaprasza na konferencję nt.: „Budowa referencyjnego modelu przechowywania i przetwarzania informacji w rejestrach publicznych”, która odbędzie się w Ustroniu – hotel Jaskółka, w dniach 25 – 27 października 2017 r.

PROBLEMATYKA:

– e-usługi z zakresu informacji przestrzenniej i narzędzi w ramach projektów CAPAP, ZSIN FAZA II i K-GESUT,
– ocena (walidacja) danych wejściowych przekazywanych przez Wykonawców prac geodezyjnych ich aktualizacja zgodnie ze schematem aplikacyjnym,
– projekt Kodeksu urbanistyczno-budowlanego i idące z tym zmiany w obsłudze inwestycji, zmiany przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz kwestie związane z publikowaniem numerów ksiąg wieczystych nieruchomości.

Program str. 1 >>>

Program str. 2 >>>

Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie www.katowice.sgp.geodezja.org.pl/konferencje.

Pytania lub zgłoszenia prosimy kierować na adres: sgp.katowice.szkolenia@onet.pl

W.K.