Zaproszenie na Seminarium Szkoleniowe – „Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny w infrastrukturze informacji przestrzennej”, Wrocław, 14-15 kwietnia 2016 r.

Data publikacji: 25.02.2016

Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz Oddział Stowarzyszenia Geodetów Polskich we Wrocławiu zapraszają na seminarium szkoleniowe „Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny w infrastrukturze informacji przestrzennej” w dniach 14 -15 kwietnia 2016 r. we Wrocławiu, Hotel Śląsk, ul. Oporowska 60

Tematy:

  • Od dokumentu analogowego do dokumentu elektronicznego.
  • Treść roboczej bazy danych.
  • Dokumenty elektroniczne operatu technicznego.
  • Obiekty zawarte w plikach GML.
  • Ewidencjonowanie materiałów PZGiK z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.
  • Udostępnianie materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych za pomocą portalu internetowego lub na informatycznych nośnikach danych.
  • Od zgłoszenia pracy geodezyjnej do procesu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do PZGiK.
  • Wymiana danych między bazami danych zasobu a wykonawcami prac geodezyjnych.
  • Wykorzystanie programu C-GEO do opracowania i przetwarzania wyników pomiarów geodezyjnych – zasilanie wynikami baz danych prowadzonych przez starostę.

Wśród wykładowców m.in.: GUGiK, Jerzy Biegalski – SOFTLINE, dr Adam Iwaniak – WIZIPISI; Ewa Maj – Geodeta Powiatowy z Kamiennej Góry; Mariusz Dzumyk – Geodeta Powiatowy z Polkowic; Piotr Myszka – GEOCOMPETENCE; Alicja Meusz – Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego; Krzysztof Bronicki – CANON; Krzysztof Borys – GEOBID; Jacek Łaguz – GEOMATYKA; Paweł Szmajda – GEOPOLIS;

Zgłoszenia na seminarium na załączonym formularzu proszę przekazywać  na adres:

szkolenia.sgp@gmail.com lub fax: 71 347 14 16 ; kontakt telefoniczny: 603 37 83 97

 

Odpłatność do 31 marca 2016 r. wynosić będzie 750 zł (siedemset pięćdziesiąt zł)

Odpłatność po 31 marca 2016 r. wynosić będzie 860 zł (osiemset sześćdziesiąt zł)

 

Zaproszenie na seminarium szkoleniowe >>>

Formularz uczestnictwa w szkoleniu (doc) >>>

Formularz uczestnictwa w szkoleniu (pdf) >>>

W.K.